Romatolojik Hastalıklar

Uzm. Dr. Halil Eşenli

Romatolojik hastalıklar, eklemleri, kasları ve iskelet sistemini etkileyen bir dizi hastalık grubunu içerir. Bu hastalıklar, yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilir.

Romatoid artrit, bağışıklık sisteminin eklemlere saldırması sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Erken tanı ve uygun tedavi, hastaların yaşam kalitesini artırabilir ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir.

Gut, ürik asit kristallerinin eklemlerde birikmesi sonucu ortaya çıkan ağrılı bir artrit formudur. Diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri, hastalığın yönetiminde önemlidir. Sistemik skleroz, deri sertleşmesi ve iç organların fibrozisi ile karakterize bir hastalıktır. Multidisipliner bir yaklaşım, hastaların yaşam kalitesini artırabilir.

01.

ÖN TANI

Hasta kliniğimize gelip bizlere başvurduğunda, muayene süreci hastamızın şikayetlerini ve tıbbi geçmişini öğrenmek için sorduğumuz bazı önemli sorularla başlar. Gerekli bilgiler analiz edilip kaydedilir ve mevcut şikayetlere sebep olabilecek hastalıklar tek tek ekarte edilmek üzere kaydedilir. Bu olası tanılara “Ön Tanı”deriz. Ardından gelecek olan fizik muayene, ihtiyaç duyduğumuz bir dizi tetkik ve bazı görüntüleme yöntemleri ile hastamızı daha ayrıntılı bir biçimde inceleriz. Tüm bulgular bir araya geldiğinde ön tanılar tek tek ekarte edilecek ve bizleri tanıya yaklaştıracaktır. Bu işlem en doğru tedavi yöntemini seçmemiz için oldukça kritiktir.

02.

BÜTÜNSEL TEŞHİS

Ayrıntılı anamnez (mevcut şikayetler ve tıbbi geçmiş), fizik muayene, tanı testleri ve görüntülemeler tamamlandıktan hemen sonra, toplanan tüm bilgiler birlikte analiz edilir, hastanın genel sağlık durumu da göz önüne alınarak, ön tanılar tek tek ekarte edilir ve nihai bir tanıya ulaşılır sonrasında gerekli bilgilendirmeler yapılır.

03.

TEDAVİ PLANI

Tanı (teşhis) konulduktan sonra, hastanın özel ve sosyal gereklilikleri de göz önünde bulundurularak, sağlık durumunu en kısa sürede normalize edecek ve hastamızın konfor ortamını bozmayacak, hastaya özel kişiselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturulur. Medikal ya da cerrahi olarak değişebilen tedaviler çerçevesinde, hastaya ve hastalığa özgü klinik ve laboratuvar takipler başta olmak üzere çok yönlü bir tedavi planı düzenlenir. Bu işlemlerin ardından gerekli uygulamalar ve yakından izlem adımları başlar.

04.

UYGULAMA ve İZLEM

Tanı konulup, kişiye özgü optimal tedavi planlandıktan sonra tedavi hızla uygulanmaya başlar. Tedavi süreci boyunca hastanın ve hastalığın seyri yakından izlenir, gerektiğinde hastanın tedavi planında güncellemeler yapılabilir. Kontroller için gerekli zaman aralıkları bırakılarak gelecek randevuların planlanması yapılır.

Bölüm Hastalıkları

  • Osteoartrit (Eklemlerde Kireçlenme)
  • Romatoid Artrit
  • Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF)
  • Akut Romatizmal Ateş (ARA)
  • Gut

Romatolojik hastalıklar geniş bir yelpazeyi kapsar ve her bir hastalık, bireysel bir tedavi yaklaşımını gerektirir. Timely tanı ve bireyler için uygun tedavi stratejileri, daha iyi sonuçlar ve yaşam kalitesinin artırılması için kritiktir.