Alerjik ve İmmünolojik Hastalıklar

Uzm. Dr. Halil Eşenli

Alerjik ve immünolojik hastalıklar, vücudun dış etkenlere karşı gösterdiği aşırı reaksiyonları ve immün sistemle ilgili problemleri kapsar. Uzm. Dr. Halil Eşenli, bu alanın gerektirdiği bilgi ve tecrübeye sahip bir uzmandır ve hastalarına en etkin tedavi yöntemlerini sunar.

Alerji testleri, belirli alerjenlere karşı vücudun reaksiyonunu ölçen önemli tanı araçlarıdır. İmmün sistem bozuklukları, çeşitli hastalıkların kökeninde yatabilir. İmmün sistem bozukluklarını teşhis edilebilmekte ve uygun tedavi yöntemlerini belirlenebilmektedir.

Dr. Eşenli, hastalarına bu testleri yaparak, alerjilerin kaynağını belirlemelerine ve buna uygun tedavi planı oluşturmalarına yardımcı olmaktadır.

01.

ÖN TANI

Hasta kliniğimize gelip bizlere başvurduğunda, muayene süreci hastamızın şikayetlerini ve tıbbi geçmişini öğrenmek için sorduğumuz bazı önemli sorularla başlar. Gerekli bilgiler analiz edilip kaydedilir ve mevcut şikayetlere sebep olabilecek hastalıklar tek tek ekarte edilmek üzere kaydedilir. Bu olası tanılara “Ön Tanı”deriz. Ardından gelecek olan fizik muayene, ihtiyaç duyduğumuz bir dizi tetkik ve bazı görüntüleme yöntemleri ile hastamızı daha ayrıntılı bir biçimde inceleriz. Tüm bulgular bir araya geldiğinde ön tanılar tek tek ekarte edilecek ve bizleri tanıya yaklaştıracaktır. Bu işlem en doğru tedavi yöntemini seçmemiz için oldukça kritiktir.

02.

BÜTÜNSEL TEŞHİS

Ayrıntılı anamnez (mevcut şikayetler ve tıbbi geçmiş), fizik muayene, tanı testleri ve görüntülemeler tamamlandıktan hemen sonra, toplanan tüm bilgiler birlikte analiz edilir, hastanın genel sağlık durumu da göz önüne alınarak, ön tanılar tek tek ekarte edilir ve nihai bir tanıya ulaşılır sonrasında gerekli bilgilendirmeler yapılır.

03.

TEDAVİ PLANI

Tanı (teşhis) konulduktan sonra, hastanın özel ve sosyal gereklilikleri de göz önünde bulundurularak, sağlık durumunu en kısa sürede normalize edecek ve hastamızın konfor ortamını bozmayacak, hastaya özel kişiselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturulur. Medikal ya da cerrahi olarak değişebilen tedaviler çerçevesinde, hastaya ve hastalığa özgü klinik ve laboratuvar takipler başta olmak üzere çok yönlü bir tedavi planı düzenlenir. Bu işlemlerin ardından gerekli uygulamalar ve yakından izlem adımları başlar.

04.

UYGULAMA ve İZLEM

Tanı konulup, kişiye özgü optimal tedavi planlandıktan sonra tedavi hızla uygulanmaya başlar. Tedavi süreci boyunca hastanın ve hastalığın seyri yakından izlenir, gerektiğinde hastanın tedavi planında güncellemeler yapılabilir. Kontroller için gerekli zaman aralıkları bırakılarak gelecek randevuların planlanması yapılır.

Bölüm Hastalıkları

  • Astım
  • Alerjik Nezle
  • Ürtiker (Kurdeşen)
  • Gıda Alerjisi
  • Böcek Alerjileri
  • Anafilaksi (Alerjik Şok)
  • Alerjik Rinit

Son olarak, Dr. Eşenli, hastalarına, alerjik ve immünolojik hastalıkların erken teşhisi ve yönetiminde önemli olan düzenli sağlık kontrolleri ve taramaları yaptırmaları konusunda bilgilendirme yapar.