Hematolojik Hastalıklar

Uzm. Dr. Halil Eşenli

Hematoloji, kan hastalıkları ve kan yapıcı organları (kemik iliği ve lenf sistemi gibi) incelenen tıbbi bir branştır. Uzm. Dr. Halil Eşenli, bu alandaki güncel tedavi yöntemleri ve tanı teknikleri ile hastalarına en üst düzeyde bakım sunmaktadır.

Kan hastalıkları, hem geniş bir yelpazede semptomlara neden olabilen, hem de diğer medikal durumlar üzerinde etkili olan kompleks hastalıklardır. Hematolojik hastalıkların neden olduğu bir dizi sorun etkin bir şekilde teşhis edilebilir ve yönetilebilir.

Anemi, kemik iliği yetmezliği, lösemi, lenfoma ve myeloma gibi hematolojik hastalıklar, kişinin yaşam kalitesini büyük ölçüde etkileyebilir.

01.

ÖN TANI

Hasta kliniğimize gelip bizlere başvurduğunda, muayene süreci hastamızın şikayetlerini ve tıbbi geçmişini öğrenmek için sorduğumuz bazı önemli sorularla başlar. Gerekli bilgiler analiz edilip kaydedilir ve mevcut şikayetlere sebep olabilecek hastalıklar tek tek ekarte edilmek üzere kaydedilir. Bu olası tanılara “Ön Tanı”deriz. Ardından gelecek olan fizik muayene, ihtiyaç duyduğumuz bir dizi tetkik ve bazı görüntüleme yöntemleri ile hastamızı daha ayrıntılı bir biçimde inceleriz. Tüm bulgular bir araya geldiğinde ön tanılar tek tek ekarte edilecek ve bizleri tanıya yaklaştıracaktır. Bu işlem en doğru tedavi yöntemini seçmemiz için oldukça kritiktir.

02.

BÜTÜNSEL TEŞHİS

Ayrıntılı anamnez (mevcut şikayetler ve tıbbi geçmiş), fizik muayene, tanı testleri ve görüntülemeler tamamlandıktan hemen sonra, toplanan tüm bilgiler birlikte analiz edilir, hastanın genel sağlık durumu da göz önüne alınarak, ön tanılar tek tek ekarte edilir ve nihai bir tanıya ulaşılır sonrasında gerekli bilgilendirmeler yapılır.

03.

TEDAVİ PLANI

Tanı (teşhis) konulduktan sonra, hastanın özel ve sosyal gereklilikleri de göz önünde bulundurularak, sağlık durumunu en kısa sürede normalize edecek ve hastamızın konfor ortamını bozmayacak, hastaya özel kişiselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturulur. Medikal ya da cerrahi olarak değişebilen tedaviler çerçevesinde, hastaya ve hastalığa özgü klinik ve laboratuvar takipler başta olmak üzere çok yönlü bir tedavi planı düzenlenir. Bu işlemlerin ardından gerekli uygulamalar ve yakından izlem adımları başlar.

04.

UYGULAMA ve İZLEM

Tanı konulup, kişiye özgü optimal tedavi planlandıktan sonra tedavi hızla uygulanmaya başlar. Tedavi süreci boyunca hastanın ve hastalığın seyri yakından izlenir, gerektiğinde hastanın tedavi planında güncellemeler yapılabilir. Kontroller için gerekli zaman aralıkları bırakılarak gelecek randevuların planlanması yapılır.

Bölüm Hastalıkları

  • Kansızlık
  • Akdeniz Anemisi
  • Kan Kanserleri
  • Lösemiler
  • Multipl Miyelom
  • Amiloidoz
  • Trombositopeni
  • Polisitemi

Tıbbın bu branşı, hematoloji laboratuvar testleri ile birlikte bir dizi tanısal araç ve yöntem sunar. Hastalar, gerekli taramalar yoluyla potansiyel sağlık sorunlarını önceden belirlemeye yönlendirir.