Gastroenteroloji

Uzm. Dr. Halil Eşenli

Gastroenteroloji, sindirim sistemine odaklanan bir tıp dalıdır. Bu alandaki uzmanlar, mide, bağırsak, karaciğer ve pankreas gibi organların sağlığı ve hastalıkları hakkında derinlemesine bilgiye sahiptirler.

Uzm. Dr. Halil Eşenli’nin gastroenteroloji alanındaki hizmetleri, mide ağrılarından çeşitli bağırsak hastalıklarına, sindirim bozukluklarından karaciğer rahatsızlıklarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Modern teknoloji ve teşhis yöntemleri, gastroenteroloji alanında tedavi seçeneklerini ve teşhis doğruluğunu önemli ölçüde artırmıştır.

Sindirim sistemi hastalıklarının erken teşhisi, etkili bir tedavi sürecinin ilk adımıdır.

01.

ÖN TANI

Hasta kliniğimize gelip bizlere başvurduğunda, muayene süreci hastamızın şikayetlerini ve tıbbi geçmişini öğrenmek için sorduğumuz bazı önemli sorularla başlar. Gerekli bilgiler analiz edilip kaydedilir ve mevcut şikayetlere sebep olabilecek hastalıklar tek tek ekarte edilmek üzere kaydedilir. Bu olası tanılara “Ön Tanı”deriz. Ardından gelecek olan fizik muayene, ihtiyaç duyduğumuz bir dizi tetkik ve bazı görüntüleme yöntemleri ile hastamızı daha ayrıntılı bir biçimde inceleriz. Tüm bulgular bir araya geldiğinde ön tanılar tek tek ekarte edilecek ve bizleri tanıya yaklaştıracaktır. Bu işlem en doğru tedavi yöntemini seçmemiz için oldukça kritiktir.

02.

BÜTÜNSEL TEŞHİS

Ayrıntılı anamnez (mevcut şikayetler ve tıbbi geçmiş), fizik muayene, tanı testleri ve görüntülemeler tamamlandıktan hemen sonra, toplanan tüm bilgiler birlikte analiz edilir, hastanın genel sağlık durumu da göz önüne alınarak, ön tanılar tek tek ekarte edilir ve nihai bir tanıya ulaşılır sonrasında gerekli bilgilendirmeler yapılır.

03.

TEDAVİ PLANI

Tanı (teşhis) konulduktan sonra, hastanın özel ve sosyal gereklilikleri de göz önünde bulundurularak, sağlık durumunu en kısa sürede normalize edecek ve hastamızın konfor ortamını bozmayacak, hastaya özel kişiselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturulur. Medikal ya da cerrahi olarak değişebilen tedaviler çerçevesinde, hastaya ve hastalığa özgü klinik ve laboratuvar takipler başta olmak üzere çok yönlü bir tedavi planı düzenlenir. Bu işlemlerin ardından gerekli uygulamalar ve yakından izlem adımları başlar.

04.

UYGULAMA ve İZLEM

Tanı konulup, kişiye özgü optimal tedavi planlandıktan sonra tedavi hızla uygulanmaya başlar. Tedavi süreci boyunca hastanın ve hastalığın seyri yakından izlenir, gerektiğinde hastanın tedavi planında güncellemeler yapılabilir. Kontroller için gerekli zaman aralıkları bırakılarak gelecek randevuların planlanması yapılır.

Bölüm Hastalıkları

  • Mide Hastalıkları
  • Bağırsak Hastalıkları
  • Kolon Hastalıkları
  • Rektum Hastalıkları
  • Karaciğer Hastalıkları
  • Safra Hastalıkları
  • Pankreas Hastalıkları

Son olarak, Uzm. Dr. Halil Eşenli ve ekibi, hastalarının sağlığını en iyi duruma getirmek için sürekli olarak güncel tıbbi gelişmeleri takip etmektedir. Amacımız, hastalarımıza en yüksek kalitede bir sağlık hizmeti sunabilmektir.