Endokrinolojik Hastalıklar

Uzm. Dr. Halil Eşenli

Endokrinoloji, vücudumuzdaki hormon sisteminin fonksiyonları ve bu sistemle ilgili bozuklukları inceler. Uzm. Dr. Halil Eşenli, endokrin sisteminin kompleks yapısını ve bu yapının vücudumuzdaki rolünü derinlemesine anlamış bir uzmandır.

Endokrin sistemi, bir dizi salgı bezini ve bu bezler tarafından üretilen hormonları içerir. Bu hormonlar, vücudumuzdaki birçok farklı işlevi düzenler, bu da endokrin sistemin sağlıklı bir şekilde çalışmasının önemini gösterir.

Hormonal dengesizlikler bir dizi semptom ve sağlık sorununa neden olabilir. Hastaların endokrin sistemleri detaylı bir şekilde incelenir ve her bir hasta için özelleştirilmiş tedavi planları oluşturulur.

01.

ÖN TANI

Hasta kliniğimize gelip bizlere başvurduğunda, muayene süreci hastamızın şikayetlerini ve tıbbi geçmişini öğrenmek için sorduğumuz bazı önemli sorularla başlar. Gerekli bilgiler analiz edilip kaydedilir ve mevcut şikayetlere sebep olabilecek hastalıklar tek tek ekarte edilmek üzere kaydedilir. Bu olası tanılara “Ön Tanı”deriz. Ardından gelecek olan fizik muayene, ihtiyaç duyduğumuz bir dizi tetkik ve bazı görüntüleme yöntemleri ile hastamızı daha ayrıntılı bir biçimde inceleriz. Tüm bulgular bir araya geldiğinde ön tanılar tek tek ekarte edilecek ve bizleri tanıya yaklaştıracaktır. Bu işlem en doğru tedavi yöntemini seçmemiz için oldukça kritiktir.

02.

BÜTÜNSEL TEŞHİS

Ayrıntılı anamnez (mevcut şikayetler ve tıbbi geçmiş), fizik muayene, tanı testleri ve görüntülemeler tamamlandıktan hemen sonra, toplanan tüm bilgiler birlikte analiz edilir, hastanın genel sağlık durumu da göz önüne alınarak, ön tanılar tek tek ekarte edilir ve nihai bir tanıya ulaşılır sonrasında gerekli bilgilendirmeler yapılır.

03.

TEDAVİ PLANI

Tanı (teşhis) konulduktan sonra, hastanın özel ve sosyal gereklilikleri de göz önünde bulundurularak, sağlık durumunu en kısa sürede normalize edecek ve hastamızın konfor ortamını bozmayacak, hastaya özel kişiselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturulur. Medikal ya da cerrahi olarak değişebilen tedaviler çerçevesinde, hastaya ve hastalığa özgü klinik ve laboratuvar takipler başta olmak üzere çok yönlü bir tedavi planı düzenlenir. Bu işlemlerin ardından gerekli uygulamalar ve yakından izlem adımları başlar.

04.

UYGULAMA ve İZLEM

Tanı konulup, kişiye özgü optimal tedavi planlandıktan sonra tedavi hızla uygulanmaya başlar. Tedavi süreci boyunca hastanın ve hastalığın seyri yakından izlenir, gerektiğinde hastanın tedavi planında güncellemeler yapılabilir. Kontroller için gerekli zaman aralıkları bırakılarak gelecek randevuların planlanması yapılır.

Bölüm Hastalıkları

  • Obezite (Şişmanlık)
  • Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon)
  • İnsülin Direnci Durumları
  • Anoreksiya ve Bulimia Nervoza
  • Diyabet Hastalığı
  • Guatr
  • Hipofiz Bezi Hastalıkları

Son olarak, endokrinolojik hastalıkların erken teşhisi, başarılı bir tedavinin anahtarıdır. Uzm. Dr. Halil Eşenli, hastalarına en iyi sonuçları sağlamak için erken teşhis ve özelleştirilmiş tedavi planlarına büyük önem verir.