Nefrolojik Hastalıklar

Uzm. Dr. Halil Eşenli

Nefrolojik hastalıklar, böbrekler ve idrar yolları sisteminin hastalıklarını içerir. Böbrek yetmezliği, böbreklerin vücutta biriken zararlı maddeleri tam olarak filtreleyememesi durumudur.

Böbrek taşları, böbreklerde mineral ve tuzların sert, taş benzeri formasyonlarıdır. Dr. Eşenli, bu durumu tedavi etmek için farklı yöntemler sunar ve hastalara taşların nasıl önlenip yönetileceği konusunda bilgi verir.

Böbrek enfeksiyonları, genellikle bakteriyel enfeksiyonlar sonucu ortaya çıkar. Nefrolojik hastalıkların tedavisi için en güncel ve etkili tedavi yöntemleri kullanılır, böylece hastaların yaşam kalitesi artırılır.

01.

ÖN TANI

Hasta kliniğimize gelip bizlere başvurduğunda, muayene süreci hastamızın şikayetlerini ve tıbbi geçmişini öğrenmek için sorduğumuz bazı önemli sorularla başlar. Gerekli bilgiler analiz edilip kaydedilir ve mevcut şikayetlere sebep olabilecek hastalıklar tek tek ekarte edilmek üzere kaydedilir. Bu olası tanılara “Ön Tanı”deriz. Ardından gelecek olan fizik muayene, ihtiyaç duyduğumuz bir dizi tetkik ve bazı görüntüleme yöntemleri ile hastamızı daha ayrıntılı bir biçimde inceleriz. Tüm bulgular bir araya geldiğinde ön tanılar tek tek ekarte edilecek ve bizleri tanıya yaklaştıracaktır. Bu işlem en doğru tedavi yöntemini seçmemiz için oldukça kritiktir.

02.

BÜTÜNSEL TEŞHİS

Ayrıntılı anamnez (mevcut şikayetler ve tıbbi geçmiş), fizik muayene, tanı testleri ve görüntülemeler tamamlandıktan hemen sonra, toplanan tüm bilgiler birlikte analiz edilir, hastanın genel sağlık durumu da göz önüne alınarak, ön tanılar tek tek ekarte edilir ve nihai bir tanıya ulaşılır sonrasında gerekli bilgilendirmeler yapılır.

03.

TEDAVİ PLANI

Tanı (teşhis) konulduktan sonra, hastanın özel ve sosyal gereklilikleri de göz önünde bulundurularak, sağlık durumunu en kısa sürede normalize edecek ve hastamızın konfor ortamını bozmayacak, hastaya özel kişiselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturulur. Medikal ya da cerrahi olarak değişebilen tedaviler çerçevesinde, hastaya ve hastalığa özgü klinik ve laboratuvar takipler başta olmak üzere çok yönlü bir tedavi planı düzenlenir. Bu işlemlerin ardından gerekli uygulamalar ve yakından izlem adımları başlar.

04.

UYGULAMA ve İZLEM

Tanı konulup, kişiye özgü optimal tedavi planlandıktan sonra tedavi hızla uygulanmaya başlar. Tedavi süreci boyunca hastanın ve hastalığın seyri yakından izlenir, gerektiğinde hastanın tedavi planında güncellemeler yapılabilir. Kontroller için gerekli zaman aralıkları bırakılarak gelecek randevuların planlanması yapılır.

Bölüm Hastalıkları

  • Böbrek İltihapları
  • Böbrek Yetmezliği
  • İdrar Yolu Enfeksiyonları
  • Hipertansiyon (Böbrek Kaynaklı)
  • Albumin
  • Böbrek Taşları
  • Böbrek Kanseri
  • Üremi

Hastalar erken teşhisde önemli olan düzenli sağlık kontrolleri ve taramaları yapmaları konusunda bilgilendirir, böylece erken müdahale ile birçok komplikasyon önlenebilir.